دسته بندی ها

منشا خانواده مالکیت خصوصی و دولت

کد شناسه :234508
منشا خانواده مالکیت خصوصی و دولت

کتاب منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت/ فردریک انگلس که همراه با کارل مارکس، از بنیان گذاران جنبش کارگری در عصر جدید بود، تکامل این نهادها را از طلوع جامعه ی طبقاتی تا به امروز ردیابی می کند. او نشان می دهد که ستم کشیدگی زن، به مثابه ی یک جنسیت، چگونه با پیدایش و رشد مالکیت خصوصی شروع می شود ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر