دسته بندی ها

مرگ آشنایی

کد شناسه :234341
مرگ آشنایی

کتاب مرگ آشنایی : کسانی همچون لیلی فنگ نیز بر این عقیده اند که تاثیرات دگرگون کننده و مثبت تجربه نزدیک به مرگ ناشی از تغییراتی است که در آرایش ژن ها ئ پروتئین های رابط و خاص پدید می آید....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر