دسته بندی ها

موضوعات کلیدی در نظریه رسانه ها

کد شناسه :232709
موضوعات کلیدی در نظریه رسانه ها

کتاب موضوعات کلیدی در نظریه رسانه ها : کتاب موضوعات کلیدی در نظریه رسانه ها به شکلی جامع و انتقادی به معرفی نظریه های کلیدی مطالعات رسانه می پردازد. این کتاب از این نظر که مکاتب مختلف رسانه را در قالب متنی واحد و جامع در کنار یکدیگر قرار می دهد، منحصر به فرد است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر