دسته بندی ها

ماکیاولی و ما

کد شناسه :231960
ماکیاولی و ما
موجود نیست

کتاب ماکیاولی و ما/ آرزو داشتم در باب این معما این شگفت انگیزی این آشنایی غریب که فروید زمانی درباره آن سخن گفت دقیقا در پیوند با آثار هنری تامل ورزم. در باب پارادوکس. این فعلیت پایدار به رغم گذر سده ها به قسمی که گویی ماکیاولی از قلمرو خویش سرای انسان ها و جانوران به میان ما فرود آمده است و با ما از روزگاران دیرین سخن می گوید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر