دسته بندی ها

قدم اول سوسور

کد شناسه :229150
قدم اول سوسور
موجود نیست

کتاب قم اول/ سوسور/ فردینان دو سوسور نه فقط از آن جهت که بنیانگذار زبان شناسی مدرن است در میان متفکران قرن بیستم جایگاه ویژه ای دارد بلکه از آن جهت که مفاهیم و مقولاتی که او برای مطالعه زبان ابداع کرد ، امروزه در تمامی حوزه های علوم انسانی کاربردی اساسی دارد ....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر