دسته بندی ها

درس های فلسفه اخلاق

کد شناسه :224649
درس های فلسفه اخلاق

کتاب درس های فلسفه اخلاق کانت/ تاکنون مسائل مربوط به دین طبیعی را ت حدی که بایسته است پی گرفته ایم. اکنون به مسائل خاص اخلاقی و تکالیف خاصی که در قبال هر آنچه در جهان است، داریم بپردازیم. اولین موضوع عبارت است از تکلیف ما در قبال خودمان. این تکلیف از لحاظ حقوقی مود توجه نیست. زیرا حق نسبت به افراد دیگر مطرح می شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر