دسته بندی ها

صوفیسم و تائوئیسم

کد شناسه :223113
صوفیسم و تائوئیسم

کتاب صوفیسم و تائوئیسم/ فرض کنید که در محضر عارف، انسانی قرار دارد که از فرامین رسول سر می پیچد و لذا خداوند را عاصی می شود. چرا عارف نیروی خود را بر این انسان اعمال نمی کند، چه بسا که به راه درست باز گردد؟ این بدان دلیل است که هر چیز و هر واقعه ای در جهان مطابق است با آنچه به صورت یک عین یا چند عین ثابته از ازل تحدید گردیده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر