دسته بندی ها

زبان تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کد شناسه :223032
زبان تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

کتاب زبان تخصصی رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی : کتاب حاضر دارای سه بخش است که برای دروس متون زبان تخصصی زبان انگلیسی دانشجویان رشته مدیریت و برنامه ریزی آموزشی تهیه شده است. بخش اول نعادل دو واحد درسی طبق سرفصل درس متون تخصصی در مدیریت آموزشی طراحی شده است. بخش دوم کتاب معادل دو واحد درسی طبق سرفصل درس متون تخصصی در برنامه ریزی آموزشی طراحی شده است. بخش سوم ضروریات یادگیری زبان انگلیسی که مورد نیاز تمامی دانشجویان برای کلیه نقاطع تحصیلی است تدوین شده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر