دسته بندی ها

هویت گفتمان و انتخابات در ایرن

کد شناسه :223008
هویت گفتمان و انتخابات در ایرن

هویت گفتمان و انتخاب در ایران: این اثر می کوشد تا با برسی مبانی زبان شناختی نشانه شناختی و گفتمانی انتخای ریاست جمهوری خرداد 1392 کیفیت هرژمونی یابی گفتمان اعتدال گرایی به نمایندگی به نمایندگی حسن روحانی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر