دسته بندی ها

متن های پهلوی

کد شناسه :223002
متن های پهلوی

کتاب مان های پهلوی/ کهن نامه های زبان شناسی 3 : زبان پارسی باستان که کتیبه های هخامنشی با آن نوشته شده است، در دوره های بعد با پذیرفتن دگرگونی هایی، به زبان پهلوی یا زبان پارسی میانه تبدیل شد. زبان پارسی میانه نیای مستقیم زبان پارسی امروز و واسطه ی میان زبان پارسی باستان و زبان پارسی امروز است. زبان پهلوی یا پارسی میانه شکلی از زبان پارسی است.؛ و به عبارت دیگر، زبان پارسی امروزی شکل تحول‌ یافته‌تر از زبان پارسی میانه‌ است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر