دسته بندی ها

درآمدی بر آزمون سازی زبان

کد شناسه :222937
درآمدی بر آزمون سازی زبان

کتاب میدان های اعتراض/ مرکزگرایی دموکراتیک؛ شکل سیاسی که از سوی حزب کمونیست و سامیتی دنبال می شود باید در شکل ایدئال خود، رهبری را پاسخ گوی مردم بداند. مسائل باید از پایه از صافی عبور کند، تصمیمات باید حاصل مباحثه و مناظره آزاد باشد و مردم باید در ابزار مخالفت آزاد باشند. اما وقتی تصمیمی گرفته شد، حتی مخالفان نیز باید آن را بپذیرند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر