دسته بندی ها

درآمدی بر فهم جامعه مدرن جلد 3

کد شناسه :222864
درآمدی بر فهم جامعه مدرن جلد 3

کتاب درآمدی بر فهم جامعه ی مدرن کتاب سوم: (اشکال اجتماعی و فرهنگی مدرنیته): هدف از وضع قوانین مهاجرت این بود که به سفیدپوست ها قوت قلب بدهد که هیچ خطری حاکی از فراگیرشدن مهاجران وجود نخواهد داشت، ولی این قوانین مسلما مؤید این نظر بود که مهاجران سیاه پوست شهروندان درجه ی دوم و تهدیدی برای مردم انگلیس بودند........

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر