دسته بندی ها

30 نگرش برای تحول زندگی تان

کد شناسه :222828
30 نگرش برای تحول زندگی تان

کتاب 30 نگرش برای تحول زندگی تان/ بگویید باور کنید دریافت کنید/ اگر برای اتمام کاری در شراط و زمان دشواری به سر می برید متمرکز بمانید چاره جو باشید و اگر لازم است کمک نیز بگیرید. حمایت و کمک دوستان و خانواده را بطلبید زیرا زمانی که بخواهید از انجام کاری دست بکشید شما را به ادامه ی آن تشویق خواهند کرد. بیشتر چالش ها و مشکلات از نوع ذهنی است...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر