دسته بندی ها

بحران بی پایان

کد شناسه :222766
بحران بی پایان

کتاب بحران بی پایان/ این کتاب سعی در نشان دادن دقیق تبیینی تاریخی دارد که در تکامل سرمایه داری جهانی، از تکوین انحصارهای چندقطبی تا ابعاد مختلف بحران کنونی اقتصاد جهانی، از کشورهای سرمایه داری پیشرفته تا اقتصادهای نوظهور و به ویژه سرمایه داری دولتی در چین را در بر می گیرد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر