دسته بندی ها

درآمدی بر زیباشناسی اسلامی

کد شناسه :222658
درآمدی بر زیباشناسی اسلامی

کتاب زیباشناسی اسلامی: رویکردهای مختلفی به زیباشناسی اسلامی وجود دارد، اما کتاب حاضر نشان می‌دهد که هیچ‌کدام نتوانسته است حق مطلب را درباره‌ی هنراسلامی ادا کند. نویسنده با بررسی گستره‌ی وسیعی از مطالب موجود در این حیطه، از تعمیم‌های نسنجیده و نتیجه‌گیری‌های شتابزده‌ی بسیاری نویسندگان صاحب‌نام پرده برمی‌دارد و خواننده را فرامی‌خواند تا خود به دور از پیشداوری‌های رایج به آثار باشکوه هنراسلامی بنگرد..

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر