دسته بندی ها

تاریخ اندیشه در چین

کد شناسه :222657
تاریخ اندیشه در چین

کتاب تاریخ اندیشه در چین: کتاب حاضر نه تاریخ فلسفه است نه تاریخ صرف، بلکه سیر تطور فکری چینیان است از کمی پیش از روزگار کنفسیوس تا به قدرت رسیدن مائو و اندکی پس از آن. این گزارش خوشخوان و روان، به زبانی غیرفنی، به قلم یکی از بزرگترین چین شناسان غربی نگاشته شده است ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر