دسته بندی ها

هرمنوتیک طبیعت گرایانه

کد شناسه :222615
هرمنوتیک طبیعت گرایانه

کتاب هرمنوتیک طبیعت گرایانه/ نویسنده در بخش نخست، سه تلقی مختلف را از هرمنوتیک که به ترتیب از دیلتای، هایدگر و گادامر هستند، مورد بررسی قرار می‌دهد. در بخش دوم به دفاع از دیدگاه ایجابی خود مبنی بر اینکه با روش رایج در علوم طبیعی می‌توان به درک معنا - هم معنای افعال انسان و هم معنای متون، دست یافت می‌پردازد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر