دسته بندی ها

ظرفیت و چالش های تقریب مذاهب اسلامی در لبنان

کد شناسه :222013
ظرفیت و چالش های تقریب مذاهب اسلامی در لبنان

کتاب ظرفیت و چالش های تقریب مذاهب اسلامی در لبنان/ ضرورت و اهمیت تقریب مذهب سلامی و وحدت اسلامی از یک سو و اهمیت ژئوپلتیک و ژئوستراتژیک لبنان از سوی دیگر باعث شده است که بررسی ظرفیت ها و چالش های تقریب مذاهب اسلامی در کشور لبنان، که اکثریت مردم آن را مسلمنان تشکیل می دهند، از جایگاه علمی ویژه ای برخوردار باشند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر