دسته بندی ها

مدیریت یک دقیقه ای در برنامه ریزی گروهی

کد شناسه :221992
مدیریت یک دقیقه ای در برنامه ریزی گروهی
موجود نیست

کتاب مدیریت یک دقیقه ای در برنامه ریزی کار گروهی/ دن نمودار را از پوشه ای بیرون آورد و شروع به توضیح مراحل پیشرفت گروه کرد و برای ماریا توضیح داد که دلیل نام گذاری رفتارهای مدیریتی هر مرحله به آن نام چه بوده است و تغییرات هر مرحله را از لحاظ کارایی و روحیه در طی زمان توضیح داد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر