دسته بندی ها

فلسفه سیاست در جهان معاصر

کد شناسه :221925
فلسفه سیاست در جهان معاصر
موجود نیست

کتاب فلسفه سیاسی در جهان معاصر : قدرت سیاسی اگر بخواهد دموکراتیک باشد باید کثرت گرایی را امری ضروری تلقی کند و در این صورت قدرت سیاسی باید اساسا با فکر تاسیس حزب مذهبی مخالفت می کند، یعنی با توجه به اینکه کلیه ادیان گرایشی به تاسیس احزابی از این سنخ دارند به طور کلی این تعارض پیدا می شود. خلاصه کلام آنکه اگر قرار باشد امر سیاسی، مستقلا سیاسی باقی بماند باید خود را از قید بندگی دین آزاد کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر