دسته بندی ها

خاستگاه عهد جدید

کد شناسه :221393
خاستگاه عهد جدید

کتاب خاستگاه عهد جدید و مهم‌ترین پیامدهای پیدایش آن : این کتاب با رویکردی تاریخی، به بررسی عوامل واقعی پیدایش عهد جدید و نیز پیامدهای آن بر باورها و عقاید مسیحیت می‌پردازد. نویسنده، که برجسته‌ترین شخصیت‌های جریان الهیاتی مسیحی در اواخر قرن نوزدهم و اویل قرن بیستم است، در این کتاب، نقادانه دیدگاه‌های سنتی مسیحی در زمینه پیدایش عهد جدید را بحث و بررسی کرده و با تکیه بر شواهد تاریخی، نتایج و نکات یدیعی را ارائه می‌کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر