دسته بندی ها

مبانی گردشگری روستایی

کد شناسه :221132
مبانی گردشگری روستایی
موجود نیست

کتاب مبانی گردشگری روستایی : گردشگری روستایی نه تنها تهدید کننده معیشت کشاورزی نبوده بلکه ترویج آن می تواند حافظ محیط روستا باشد، جایی که مملو از سادگی است با حیوانات، گیاهان، باغات، کپرها، لنج ها، مهمان نوازی ها، همدلی ها، بی ریایی ها، صمیمیت ها، و همه خوبی ها و زیبایی های نگفته و از یاد رفته اش که میراثی عظیم از تمدنی تاریخی و فرهنگی غنی از ارزش ها است و شایسته حفظ و مراقبت می باشد .

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر