دسته بندی ها

اسلام میان حقیقت و تجلی تاریخی

کد شناسه :220674
اسلام میان حقیقت و تجلی تاریخی

کتاب اسلام میان حقیقت و تجلی تاریخی: موضوع زکات نیز همانند نماز است. قرآن میزان زکات و موارد وجوب آن را ذکر نکرده بلکه با بیان این اصل به صورت کلی بر وجوب همبستگی میان فقیران و ثروتمندان تاکید ورزیده است. ......

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر