دسته بندی ها

ارزیابی برونی کیفیت(از اندیشه تاعمل)

کد شناسه :220345
ارزیابی برونی کیفیت(از اندیشه تاعمل)
موجود نیست

کتاب ارزیابی برونی کیفیت در گروه های آموزشی دانشگاهی/ از اندیشه تا عمل/ در ابتدای جلسه مدیر گروه به تشریح رسالت های گروه که آموزش پژوهش و عرضه خدمات تخصصی درباره جهت دهی به نظام تعلیم و تربیت کشور می باشد، پرداخت.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر