دسته بندی ها

اینترنت جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران

کد شناسه :220329
اینترنت جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران
موجود نیست

کتاب اینترنت جهانی شدن و هویت فرهنگی جوانان در ایران/ چالش ها و فرصت ها/ آرمان گرایی ما را به دیگر سازوکار دفاعی فرهنگ در برابر دیگری که پیشتاز و لزوما دشمن نیز هست رهنمون می گردد که می توان آن را توجیه گری نامید.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر