دسته بندی ها

اروپا مولود قرون وسطی

کد شناسه :220046
اروپا مولود قرون وسطی

کتاب اروپا مولد قرون وسطی/ آیا اروپا زاییده قرون وسطی است و در این دوران پا به عرصه هستی نهاده است؟‌کدامین ویژگی های قاره اروپا از قرون وسطی نشات می گیرند و کدامین خصلت ها و رحیات مردمان این قاره ریشه در دوران مذکور دارند؟ اساسا چگونه و به چه حقی می توان از وحدت فرهنگی و تمدنی این قاره سخن به میان آورد؟

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر