دسته بندی ها

فایده گرایی

کد شناسه :219598
فایده گرایی

کتاب فایده‌گرایی: گفته شده است که این کتاب را می‌توان انجیل یا کتاب مقدس استیوارت میل دانست؛ زیرا گرچه میل در فلسفه سیاست و فلسفه علم و اقتصاد سیاسی و موارد دیگری هم نظریه پردازی کرد، اما اخلاق دغدغه مهم فکر او بود. فایده‌گرایی را از حیث سطح و سبک بحث پرداخت‌شدگی، همپای کتاب‌های معروف دیگر میل، درباره آزادی و انقیاد زنان ندانسته‌اند، در عین حال از آن دو مهم‌تر است؛ از این جت که فراهم کننده مبنایی برای عقاید دیل در سایر زمینه‌هاست. یکی از مفسران مشهور میل، راجر کریسپ استاد دانشگاه آکسفورد، در این خصوص می‌گوید که درباره آزادی و انقیاد زنان و حکومت انتخابی یا سه مقاله در باب دین شکل کاربسته فایده‌گرایی است؛ «مهارت‌های اقناعی میل در پس‌زمینه فایده‌گرایی بخش مستغرق کوه یخی است که قسمت پیدای آن کتب مذکور است». فایده‌گرایی نظریه‌ای است درباره‌ی مبانی اخلاق، اما از آن فراتر می‌رود و حوزه‌هایی چون فلسفه‌ی سیاست و حقوق را نیز در برمی‌گیرد. این متاتئوری، که در پی تبیین عام رفتارهای بشری، و نیز تعیین معیار کردار درست بوده، داوری‌های متعارضی را برانگیخته است: بسیاری ممکن است آن را به بداهت درست بینگارند، اما کم هم نبوده‌اند بزرگانی که آن را نه فقط آشکارا غلط، بلکه خطرناک و خسارت‌خیز دانسته‌اند. جان استوارت میل، برجسته‌ترین مدافع فایده‌گرایی، در این کتاب می‌کوشد مخاطب را نسبت به راستی و درستی و کارسازی این نظریه متقاعد کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر