دسته بندی ها

تضاد دولت و ملت(نظریه تاریخ و سیاست در ایران)

کد شناسه :218576
تضاد دولت و ملت(نظریه تاریخ و سیاست در ایران)

کتاب تضاد دولت و ملت : نظریه حکومت خودکامه به عنوان نظریه ای درباره تاریخ از همان اعتبار عللمی و معرف شناختی دیگر نظریه هایی از این دست برخوردار است که از دوران کلاسیک تا زمان ما مورد استنادشان است ؛ پرداخته شده است ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر