دسته بندی ها

کلیات زیباشناسی

کد شناسه :216335
کلیات زیباشناسی

کتاب کلیات زیبا شناسی : اگر از ما بپرسند هنر چیست می توانیم به شوخی بگوییم هنر همان چیزی است که همه کس می دانند . این شوخی چندان بی معنی هم نیست زیرا اگر کسی هیچ نداند . شک نیست که پرسش درباره هر چیزی یک نوع آگاهی از موضوع پرسش می خواهد و وصف آن چیز و شناخت آن در نفس سوال مستتر است و .......

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر