دسته بندی ها

درآمدی بر روان شناسی اجتماعی

کد شناسه :216321
درآمدی بر روان شناسی اجتماعی

کتاب درآمدی بر روان شناسی اجتماعی: تجفل و ویلکس هست خط عمودی را به آزمایش شوندگان نشان می دهند. در ازای همه خطوط با هم متفاوتند و افراد باید تا آنجا که ممکن است اندازه درست آنها را حدس بزنند. به گروه اول خط درازتر را مرتبا با حروف A و چهار خط کوتاه تر را مرتبا با B نشان می دهند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر