دسته بندی ها

ارغنون 20

کد شناسه :216191
ارغنون 20

کتاب ارغنون 20 / فرهنگ و زندگی روزمره 2 : مقالات این مجلد از ارغنون به بعضی از مهم ترین مسائل و مباحث فرهنگی و هنری موثر در ساختار و روال زندگی روزمره در غرب می پردازد. موسیقی و و انواع گونه گون آن و مخاطبان متفاوت آنها، ات.مبیل و جایگاه آن در جوامع پیشرفته و نقش آن در شکل گیری رفتارهای خاص، تاثیر فرهنگ و توسعه اقتصادی در پیدایش و نهادی شدن دموکراسی و تاثیر متقابل آزادی های دموکراتیک در شکل گیری الگوهای نوین فرهنگی، تعامل فرهنگ و ایدلوژی خصوصا در حوزه هنجارها و ملاک های زندگی سیاسی سینما و تلویزیون و ویدئو و فناوری مدرن در عرصه آثار فرهنگی و هنری و تاثیر شگفت آنها بر هویت و ساختار و شیوه زندگی در عصر مدرن و پسامدرن ورزش و کنش های ورزشی در بین طبقات مختلف و نقش آنها در نظام عادت اجتماعی جایگاه ادبیات عامه پسند در مطالعات فرهنگی سیطره عمومی و خصوصی و نسبت آن با جامعه مدنی موضوعات عمده این مقالات اند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر