دسته بندی ها

ارغنون 15(عقلانیت)

کد شناسه :216186
ارغنون 15(عقلانیت)

ارغنون 15 / عقلانیت : منزلت و اعتبار علوم فیزیکی نه فقط این امر را قطعی ساخت که علوم انسانی می بایست روشهای آنها را به کار گیرند بلکه همچنین به این امر منجر شد که سنجه های عقلانیت را یگانه سنجه های ممکن فرض کنند. بهنظر عقلانی می رسد که هر آنچه علم وضع می کند باور کرد و هر آنچه راوی شعاع آن است به مثابه باورهایی غیر عملی و به تبع آن غیرعقلانی رد کرد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر