دسته بندی ها

ارغنون 14 (درباره شعر)

کد شناسه :216185
ارغنون 14 (درباره شعر)

کتاب ارغنون 14 / درباره شعر : مفهوم شعر ار اغلب نقطه مقابل مفهوم تفکر خصوصا تفکر تجریدی می پندارند. مردم به همان سان که می گویند خیر و شر، حسن و قبح، گرم و سرد، می گویند شعر و تفکر تجریدی. اکثر مردم بر این باورند که کنش تحلیلی فکر، بعنی تلاش های مبتنی بر اراده و دقت که در جریان آن ذهن به کار گرفته می شود با طراوت الهام، با فوران احساس و با لطافت و تخیلی که نشانه های شعر هستند ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر