دسته بندی ها

ارغنون11 و 12 ( مسایل مدرنیسم و مبانی)

کد شناسه :216183
ارغنون11 و 12 ( مسایل مدرنیسم و مبانی)

کتاب ارغنون 11و12/مسائل پست مدرنیسم و مبانی پست مدرنیسم : موضوع و مضمون این مجلد بخش دوم از طراحی است که با ارغنون شماره3 آغاز شد. لازم نیست بار دیگر ماهیت و اهداف و چگونگی اجرای این طرح را تشریح کنیم، زبرا این موارد به تفصیل در مقدمه ارغنون شماره 3 مطرح شده است. تذکر این نکته کافی است که این طرح در کلیت آن زمینه ای برای درک بهتر مباحث نظری مربوط به مدرنیسم و پست مدرنیسم فراهم می آورد_عنوانی که به دلیل صبغه نظری مقالات بر مدرنیته و پست مدرنیته ارجح است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر