دسته بندی ها

تئوری های سازمان و مدیریت ج 1

کد شناسه :216055
تئوری های سازمان و مدیریت ج 1

کتاب تئوری های سازما ن و مدیریت/ جلد یکم/ نمودار گانت که اجرای برنامه ای و عملیاتی کار را بر حسب زمان را نشان می دهد این موضوع را به اثبات رسانیده است که همواره در عملیات یک چارچوب و طرح کنرلی و برنامه ریزی پایدار وجود دارد. این نمودار هم اکنون در زمینه های وسیع و متعددی به کار گرفته می شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر