دسته بندی ها

شاعران حوزه خراسان

کد شناسه :215866
شاعران حوزه خراسان

کتاب شاعران حوزه خراسان : در مقدمه ‌ی کتاب، مهم‌ ترین مباحث تاریخی دوره سبک خراسانی و ویژگی ‌های سبکی و زبانی آن بررسی شده است. همچنین زندگی شاعران منتخب به ‌طور خلاصه ذکر شده است. کتاب پس از پیشگفتار شامل مباحثی با این عنوان ‌هاست: نگاهی گذرا به عصر غزنویان، برخی از مختصات زبانی و ویژگی ‌های سبکی این دوره، مختصات آوایی، مختصات لغوی، مختصات نحوی، ویژگی‌ های فکری، ویژگی‌ های ادبی، عنصری بلخی، فرخی سیستانی، منوچهری، و مسعود سعد سلمان. تلاش شده معروف ‌ترین قصاید این شاعران انتخاب شود و از تنه‌ ی قصاید انتخابی هیچ بیتی حذف نشده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر