دسته بندی ها

خدایگان و بنده

کد شناسه :215836
خدایگان و بنده

کتاب خدایگان و بنده/ این کتاب کلید فهم کتاب مشهور هگل ((پدیدار شناسی روح)) است و در ابتدا ارجاعاتی به آن دارد، سپس به تفسیر الکساندر کوژو در تحلیل فلسفه هگل می رسیم. هگل قصد این را داشت که فلسفه را بر پایه علم بنا کند. او در مقدمه کتاب پدیدار شناسی روح خود، نقدهایی هم به فلاسفه ای چون کانت و فیخته وارد می کند. هگل معتقد است، رابطه ارباب و برده ای، در سیر تاریخ اجتماعی بشر شکل گرفته و این سبب خودآگاهی انسان و رسیدن به عقل می شود.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر