دسته بندی ها

همزاد

کد شناسه :215573
همزاد
موجود نیست

کتاب همزاد/ کسی که اکنون رو به روی آقای کالیادکین نشسته بود، همان اسباب وحشت آقای گالیادکین، همان موجب ننگ آقای گالیادکین، خلاصه خود آقای گالیادکین بود. اگر آن ها را در کنار هم می نشاندی، هیچ کس نمی توانست گالیادکین اصیل را از بدل خود، گالیادکین قدیمی رااز رقیب تازه رسیده اش، اصل را از تصویر، تمیز دهد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر