دسته بندی ها

تاریخمندی اندیشه اسلامی

کد شناسه :215532
تاریخمندی اندیشه اسلامی

کتاب تاریخمندی اندیشه ی اسلامی/ سخن درباره محمد ارکون است. روشنفکر عرب تبار الجزایری که در میان روشنفکران مسلمان از جایگاه ویژه ای برخوردار است. او عقب ماندگی مسلمانان را با تمام وجود احساس کرد، و با آن زیست و برای برون رفت از آن به دنبال راه چاره بود. عمر خود را صرف تحقیق و تفحص درباره پروژه فکری خود کرد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر