دسته بندی ها

پیوندهای فرهنگی ایران و هند در دوره اسلامی

کد شناسه :215329
پیوندهای فرهنگی ایران و هند در دوره اسلامی

کتاب پیوندهای فرهنگی ایران و هند در دوره اسلامی/ بیرونی در مقدمه کوتاهی که برکتابش نوشته است میان گزارشهایی که صرفا متکی بر شایعات و شنیده هایند و آنها که بر اساس مشاهدات عینی فراهم آمده اند فرق می نهد، و سپس به شیوه توضیح تحلیلی خود عواملی را که به گزارشهای نادرست می انجامد بر می شمرد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر