دسته بندی ها

درباره وحدت عقل در رد ابن رشدیان

کد شناسه :215207
درباره وحدت عقل در رد ابن رشدیان

کتاب درباره وحدت عقل در رد ابن رشديان/ درست همان گونه که همه انسان ها بالطبع خواهان دانستن حقيقت اند، پس خواستي طبيعي در انسان ها براي پرهيز از خطاها و در صورت توان رد و ابطال آنها وجود دارد. حال در ميان همه اين خطاها خطايي که به خصوص ناروا به نظر مي رسد مربوط به خود عقل است که ما طيعتا با آن بايد از خطاها بپرهيزيم و حقيقت را بشناسيم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر