دسته بندی ها

هستی در اندیشه فیلسوفان

کد شناسه :215206
هستی در اندیشه فیلسوفان

کتاب هستی در اندیشه فیلسوفان/ کتاب حاضر تحلیل سیر مفهوم «وجود» و «هستی» در نزد بزرگترین فیلسوفان سنت غربی است.نویسنده معتقد است که وجود در تاریخ فلسفه به دست فراموشی سپرده شده وفیلسوفان همواره امری غیر از وجود را سرلوحه تحقیقات فلسفی خود قرار داده اند...نگاه یک فیلسوف غربی به نزاع اصالت وجود و ماهیت و تحلیل او از این مساله که عمده مشکلات مابعد الطبیعه های سنتی و فلسفه های معاصر را در تمایل آنها به اصالت ماهیتی می داند،به راستی خواندنی و آموختنی است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر