دسته بندی ها

جهان شناسی سنتی و علم جدید

کد شناسه :215186
جهان شناسی سنتی و علم جدید

کتاب جهان شناسی ستنی و علم جدید/ در فیزیک جدید فضایی را که اجرام سماوی در آن حرکت می کند و نیز فضایی را که ریزترین ذرات نظیر الکترون در آن طی مسیر می نماید، به شکل خلا تصور می کنند. بدین سان تعریف ریاضی وار محض از روابط مکانی و زمانی اجرام گوناگون، خواه بزرگ باشد و یا خرد، آسان تر صورت می گیرد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر