دسته بندی ها

سنت گرایی دین در پرتو فلسفه جاویدان

کد شناسه :215185
سنت گرایی دین در پرتو فلسفه جاویدان

کاب سنت گرایی دین در پرتو فلسفه جاویدان/ سنت گرایان عهده دار شرح و بیان فلسفه جاویدان اند که در بطن ادیان گوناگون و در پس صور متکثر سنت های متفاوت جهان قرار دارد. آنها در عین حال خود را وقف حفظ و تببین صور سنتی ای ساخته اند که دلیل وجودی هر میراث دینی است و یکپارچگی صوری و، بر همین مبنا، اثر بخشی معنوی آن را تضمین می کند.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر