دسته بندی ها

نظریه همه چیز

کد شناسه :215167
نظریه همه چیز

کتاب نظریه همه چیز/ در این سخنرانی ها کوشش خواهم کرد تا تصویری ارائه کنم از آنچه به نام تاریخ جهان مهبانگ تا سیاه چاله ها می شناسیم. در سخنرانی نخست، به اختصار آرا گذشتگان ا درباره جهان بررسی خواهم کرد و خواهیم دید که چگونه به تصویر کنونی خود رسیده ایم. در سخنرانی دوم، شرح خواهم داد که چگونه هر دو نظریه گرانش نیوتن و اینشتین به این نتیجه رسیدند که جهان نمی تواند ایستا باشد.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر