دسته بندی ها

الاهیات مسیحی درقرن بیستم

کد شناسه :215134
الاهیات مسیحی درقرن بیستم

کتا الاهیات مسیحی در قرن بیستم : الاهیات قرن بیستم که می توان آن را تداوم الاهیات قررن نوزدهم دانست، نمونه ای جالب از تلاش برای ایجاد تعادل بین این دو جنبه از رابطه ی خدا با آفرینش به دست می دهد. در واقع رابطه ی کلی بین فرابودگی و درون بودگی خدا موضوعی محوری است که کلیدی در اختیار ما می گذارد تا به وسیله آن بتوانیم وحدت و کثرتی را که در تفکر الاهیاتی معاصر دیده می شود درک کنیم.....

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر