دسته بندی ها

نظریه سیاسی در گذار

کد شناسه :214958
نظریه سیاسی در گذار

کتاب نظریه سیاسی در گذار/ طی دو دهه گذشته نارضایتی از مقولات سیاسی موجود افزایش یافته است، چرا که به نظظر منتقدان این مقولات دیگر بسیاری از واقعیت های زندگی جدید را پاسخگو نیستند یا بسیاری از آرمان های سیاسی جدید را به نحو شایسته ای بیان نمی دارند. کتاب نظریه سیاسی در گذاز دلایل اصلی این نارضایتی را بیان کرده و بعضی از متنفذترین پاسخ ها به آن را ارائه کرده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر