دسته بندی ها

نظریه سیاسی در گذار

کد شناسه :214958
نظریه سیاسی در گذار

کتاب نظريه سياسي در گذار/ طي دو دهه گذشته نارضايتي از مقولات سياسي موجود افزايش يافته است، چرا که به نظظر منتقدان اين مقولات ديگر بسياري از واقعيت هاي زندگي جديد را پاسخگو نيستند يا بسياري از آرمان هاي سياسي جديد را به نحو شايسته اي بيان نمي دارند. کتاب نظريه سياسي در گذاز دلايل اصلي اين نارضايتي را بيان کرده و بعضي از متنفذترين پاسخ ها به آن را ارائه کرده است.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر