دسته بندی ها

سفینه بولونیا

کد شناسه :214877
سفینه بولونیا

کتاب سفینه بولونیا : اهمیت اصلی سفینه بولونیا در درجه اول حفظ نام و شعر تنی چند از شاعران قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجری آذربایجان است که پیش تر یا چیزی از آنها نمی دانستیم، یا آگاهی مان از زندگی و شعرشان اندکی بیش از دانستن نام بوده است. هرچه بر این گونه اطلاعات ما اضافه گردد وقوف بیشتری بر حیات ادبی آذربایجان می یابیم و در آینده بهتر قادر خواهیم بود تا وضعیت ادبی ایران را با عنایت به مراکز ادبی گوناگون در هر دوره روشن کنیم.

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر