دسته بندی ها

بررسی روان شناختی خودکامگی

کد شناسه :214870
بررسی روان شناختی خودکامگی

کتاب بررسی روان شناسی خودکامگی/ پنجاه سال است که یک جایگزین کاذب رهایی بخش که در حقیقت روی دیگر سکه استبداد مطلقه است به مانند ابزاری در دست باج بگیران خطرناک درآمده که به طور مرتب توجیهات سراسر دروغ خود را به ما تحویل می دهند

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر