دسته بندی ها

توحید در ادب فارسی

کد شناسه :214803
توحید در ادب فارسی

کتاب توحید در ادب فارسی : توجه مستمر به مقوله توحید در آثار همه ادبای ما از ابتدا تا دوره معاصر دیده می شود و کم تر دفتر شعر و ادبی است که با توحیدیه ای زیبا یا نعت باری آغاز نشده باشد. منتهی آنچه که مورد نظر ما در اینجاست بررسی مهم ترین مسائل توحیدی است که در ادب فارسی طرح شده ...

بررسی و نظر خود را بنویسید

1 2 3 4 5

 *

 *

0 نظر